WIWATY, WALCERKI I TYROLINKI

Warsztaty odbędą się dla sześciu grup, których przedstawiciele brali udział w w/w szkoleniu i zadeklarowali chęć kontynuacji pracy nad folklorem dziecięcym we własnym środowisku.

Pięć folklorystycznych grup dziecięcych powstało już w latach ubiegłych. Liczymy, że przy okazji tegorocznego projektu powstanie jeszcze jedna.

Każdy z instruktorów będzie pracował ze swoją grupą nad przygotowaniem zabaw tanecznych w oparciu o rodzimy folklor, czerpiąc z miejscowych tradycji i posiłkując się wiedzą zdobytą na szkoleniu. Przygotowane przez nich programy zostaną zaprezentowane i ocenione podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”, który odbędzie się w Kramsku, w czerwcu 2019 r.

W przygotowaniu programu instruktorom pomagać będzie Piotr Kulka z Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”. Każdej z sześciu grup poświęci 4 godziny (dwa spotkania po 2 godziny lub jedno czterogodzinne). Wraz z instruktorem przyjrzy się regionalnej tradycji, rozezna w ludowych zwyczajach danego miejsca, zaprezentuje instruktorom pedagogikę zabawy z dziećmi oraz ukierunkuje grupy do prawidłowego przeniesienia tradycji regionalnej na scenę. Podczas warsztatów zostanie także podjęta tematyka stroju ludowego i rekwizytów. W ramach projektu wyodrębnione zostaną środki na ich przygotowanie.

Termin: marzec-czerwiec 2019
Miejsce: wybrane ośrodki edukacyjne
Prowadzący: Piotr Kulka

Galeria: Warsztaty dla dziecięcych grup folklorystycznych

Galeria: Wiwaty, walcerki, tyrolinki