W regionie konińskim działa pięć ludowych zespołów tanecznych:

  • w Kościelcu – Zespół Tańca Ludowego „Kościelec”,
  • w Liścu Wielkim – Zespół Tańca Ludowego „Uśmiech”,
  • w Babiaku – Zespół Regionalny „Mały Babiak”,
  • w Brudzewie – Zespół Tańca Ludowego „Brudzewiacy”,
  • w Kole – Zespół Pieśni i Tańca „Koło”.

W ramach projektu dla każdego zespołu zorganizowane zostaną 6-godzinne warsztaty. Każda grupa z wybranym przez siebie specjalistą pracować będzie nad choreografią, którą zaprezentuje podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”.

Termin: marzec – czerwiec 2019

Miejsce: Babiak, Brudzew, Kościelec, Koło, Lisiec Wielki,

Prowadzący: zaproponowani przez instruktorów specjaliści, choreografowie i tancerze w dziedzinie tańca ludowego

Galeria: Warsztaty dla ludowych zespołów tanecznych