TAŃCE I ZABAWY FOLKLORU WIELKOPOLSKIEGO

Zagadnienia warsztatowe:

  • z techniką prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
  • nauką podstawowych kroków tanecznych opartych pierwotnych cechach tańców ludowych oraz w folklorze Wielkopolskim. Nauka obejmować będzie okrągłe, formy walcerków, wiwaty, przodki i polki występujące we wszystkich subregionach.
  • podstawowymi figurami i ich rozwiązaniami choreograficznymi „in crudo”, a także zastosowaniem ich do przedstawień scenicznych,
  • tradycyjnymi grami i zabawami w Wielkopolsce (m.in. Czapnik,, Brzuchaty, Ceglorz Tolija),
  • z wyliczankami czyli rymowanymi wierszykami występującymi w folklorze dziecięcym, które poprzedzały niemalże każdą zabawę realizowaną na podwórkach czy polach,
  • z grami i zabawami dla najmłodszych, (m.in. Czyżykiem, Mało nas, Piaskorzem, Makiem), wpływającymi na podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci oraz ich rozwój psychomotoryczny,
  • scenicznymi rozwiązaniami choreograficznymi wybranych tańców i zabaw zarówno przeznaczonych dla dzieci jak i dorosłych.

Szkolenie dopełni pokaz kapel ludowych oraz par tanecznych z Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, które zaprezentują muzykę, instrumenty, stroje, tańce i śpiewy z pięciu regionów Wielkopolski.

Prowadzący:

Piotr Kulka – wieloletni tancerz, obecnie kierownik zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, instruktor tańca, choreograf, autor książek „wybrane tańce i zabawy folkloru wielkopolskiego” i „Tradycyjne gry i zabawy w Wielkopolsce”.

Termin: 16-17 marca 2019, (10 godzin, 2 spotkania po 5 godz.)
Miejsce: Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto
Prowadzący: Piotr Kulka
Akompaniator: Barbara Florek
Koszt udziału: 200 zł
Zakładana ilość osób: 18

Galeria: Warsztaty dla nauczycieli i instruktorów tańca