O projekcie

LUDOWE MECYJE 2019  – edukacja, animacja, warsztat

Po raz trzeci Centrum Kultury i Sztuki w Koninie realizować będzie projekt LUDOWE MECYJE, którego celem jest wspieranie zjawisk związanych z kulturą tradycyjną, funkcjonującą na terenie niespójnego etnograficznie regionu konińskiego.

W ranach projektu odbędą się warsztaty dla kapel, ludowych zespołów tanecznych i śpiewaczych, dziecięcych grup folklorystycznych oraz instruktorów i nauczycieli. Efekty tych działań zaprezentowane zostaną w czerwcu tego roku, w Kramsku, podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”.

Festiwal jako prawdziwe święto twórców ludowych będzie okazją do integracji lokalnej społeczności z osobami kultywującymi polskie tradycje ludowe. Muzyce, śpiewom i tańcom prezentowanym na konkursowej scenie towarzyszyć będzie wystawa rękodzieła artystycznego, kiermasz sztuki ludowej otwarte warsztaty rzemiosła ludowego oraz wiejska potańcówka przy wspólnym ognisku.