Do udziału w konsultacjach zaprosimy kapele ludowe działające na terenie subregionu konińskiego. Będą to kapele z: Babiaka, Malanowa, Kłodawy, Dąbia oraz Kramska.

Przyjadą pełne składy kapel. Każda zaprezentuje swoje instrumentarium, repertuar i umiejętności wykonawcze. Omówione zostaną główne problemy natury merytorycznej, z którymi muzycy się borykają (poszukiwanie źródeł repertuarowych, dobór odpowiedniego repertuaru charakterystycznego dla regionu, na którym kapela działa, sposób funkcjonowania kapeli (działalność samodzielna, współdziałanie z zespołem tanecznym, śpiewaczym).

Podczas konsultacji analizowane będą prezentacje konkursowe kapel podczas ubiegłorocznego Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”. Jednak większa część spotkania poświęcona zostanie praktyce wykonawczej i wymogom stylistycznym wykonywanych utworów, takim jak: melodyka, tonalność, metrorytmika, forma muzyczna i cechy wykonawcze. Konsultacje potrwają co najmniej 5 godzin.

Efekty pracy warsztatowej kapele zaprezentują podczas tegorocznego Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”.

Termin: maj-czerwiec 2019
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Prowadzący: Kazimierz Budzik