Konsultacje (12 spotkań po 2 godziny) odbędzie się w miejscowościach, z których pochodzą zespoły. Instruktorzy zaproszą prowadzącą na próby swoich zespołów. Zespół usłyszy merytoryczne wskazówki dotyczące prezentowanego repertuaru, sposobu jego wykonywania, ogólnego wrażenia artystycznego oraz propozycję jego udoskonalenia. To będzie czas na dokonanie wybory odpowiedniego repertuaru oraz nauki i uchwycenia charakteru jego wykonania. Od wielu lat ambicją ludowych zespołów śpiewaczych z naszego regionu jest zaprezentowanie się podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Jedynie tytuł laureata nagrody głównej podczas Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji” potwierdzony nominacją przewodniczącego komisji artystycznej tego festiwalu, daje taką możliwość. Projekt LUDOWE MECYJE realizowany przez CKiS w dwóch poprzednich latach przyniósł już konkretne efekty w postaci wysokich nagród na tym Festiwalu dla reprezentantów naszego subregionu. Słuszność przeprowadzenia takich konsultacji jest głęboko uzasadniona

Termin: marzec-czerwiec, wrzesień-październik 2019
Miejsce: subregion koniński
Prowadząca: dr Arleta Nawrocka-Wysocka

Galeria: Konsultacje dla śpiewaczych zespołów ludowych