OSOBY PRACUJĄCE PRZY PROJEKCIE

– prof. Piotr Dahlig,
– dr Arleta Nawrocka-Wysocka,
– Kazimierz Budzik
– Piotr Kulka,
oraz inni choreografowie, m.in. (Leszek Rembowski, Marta Budziak, Zofia Czechlewska, Marta Gbiorczyk)
– Jadwiga Tyksińska – twórczyni ludowa, wieloletnia działaczka społeczna związana z Gminą Kłodawa i jej okolicami,
– Piotr Staszak – rzeźbiarz z Brudzewa
– Józef Dzieciątkowski – garncarz z Czarnobrodu
– Janusz Wiśniewski – wikliniarz z Dobrowa
– Anna i Krzysztof Rospondek oraz Anna Maria Gałczyńska – instruktorzy ds. dziedzictwa niematerialnego z Kalisza
– tancerze i kapela ludowa Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”.