Galeria: Warsztaty dla instruktorów i kierowników zespołów ludowych

Warsztaty poprowadziła dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Podczas spotkania podsumowaliśmy Festiwal Kultury „W stronę tradycji”, który odbył się 16 czerwca br. w ramach projektu „LUDOWE MECYJE 2019 – EDUKACJA, ANIMACJA, WARSZTAT”.

5 października 2019 | fot. CKiS w Koninie