Główną ideą Festiwalu jest wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów, twórców i zespołów ludowych.

Festiwal jest wydarzeniem interdyscyplinarnym i wielopokoleniowym. Integruje ludzi ze zdolnościami muzycznymi, tanecznymi, plastycznymi, których łączy wspólna pasja i wspólna misja pielęgnowania i kultywowania ludowej tradycji Polski.

W ramach festiwalu odbędą się:

1. Prezentacje konkursowe
o ludowych zespołów tanecznych,
o ludowych zespołów śpiewaczych,
o kapel ludowych,
o gawędziarzy,
o solistów śpiewaków i instrumentalistów.

2. Konkurs „Tradycje w twórczości plastycznej”
Integralną częścią Festiwalu jest wystawa prac zgłoszonych na w/w konkurs. Ma ona charakter ludowy i prezentuje pisanki, pająki, lalki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haftowane obrusy i serwety, rzeźby.

3. Kiermasz sztuki ludowej
Na kiermaszu swoje prace prezentują artyści i twórcy, laureaci przeglądów i konkursów o charakterze ludowym, wśród nich będą m. in. Marianna Dobrowolska (haft), Piotr Staszak (rzeźbiarz), Alina Jabłońska (haft, rękodzieło artystyczne), Marianna Iwińska (rzeźbiarka), Henryk Jankowski (rzeźbiarz), Sylwester Rutkowski (rzeźbiarz), Janusz Wiśniewski (wikliniarz), Józef Dzieciątkowski (garncarz).

4. Otwarte warsztaty
o garncarskie,
o wikliniarskie,
o rzeźbiarskie,
o sypania wzorów piaskiem.

5. Wyroby kulinarne członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z regionu

6. Potańcówka „Oj dana, dana…”
Zabawa taneczna na wzór wiejskiej potańcówki, opartej na muzyce tradycyjnej, granej na żywo, z zabawami, konkursami, nauką tańca. Prowadzenie i koordynacja zabawy: Anna i Krzysztof Respondek, Anna Maria Gałczyńska – instruktorzy ds. dziedzictwa niematerialnego z Kalisza.
Potańcówka to przede wszystkim zabawa, spotkania ludzi, dla których tradycyjna muzyka jest nie do przecenienia. Towarzyszyć jej będzie ognisko, przy którym uczestnicy będą mogli upiec kiełbaski.

Termin: 16 czerwca 2019 r.
Miejsce: amfiteatr w Kramsku

Galeria: Festiwal Kultury W STRONĘ TRADYCJI